Upplysningar:
Allan Wikström, tfn 0523-42325 (kvällar),
Thomas Wikström tfn 0727-199300 (kvällar) 

 

Länk till anmälan:
https://entrysystem.se/form/musselloppet2019/1 

Länk till anmälningslista:
https://www.entrysystem.se/Event/musselloppet2019/List